Xuất trùng hóa đơn điện tử xử lý thế nào?

Xuất trùng hóa đơn điện tử xử lý thế nào?

Xuất trùng hóa đơn điện tử xử lý thế nào? Đây là thông tin rất nhiều doanh nghiệp muốn biết khi xảy ra lỗi trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử. Số lượng các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đang ngày càng gia tăng. Vì vậy mà việc trang bị đầy đủ các kiến thức vững vàng là cách doanh nghiệp hạn chế sai sót khi lập hóa đơn. Bài viết này MobiFone Invoice sẽ hướng dẫn bạn đọc khắc phục tình trạng khi xuất trùng hóa đơn một cách hiệu quả nhất.

Quy định pháp lý khi xuất trùng hóa đơn điện tử
Quy định pháp lý khi xuất trùng hóa đơn điện tử

Quy định pháp lý khi xuất trùng hóa đơn điện tử

Khi có lỗi trong bảng tổng hợp hóa đơn điện tử hoặc xuất trùng hóa đơn điện tử sẽ được xử lý như sau: Trường hợp có sai sót trong lần xử lý hóa đơn đầu tiên thì thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Điều 7 thông tư 78/2021/TT-BTC.

Phần mềm hóa đơn điện tử MobiFone Invoice là giải pháp an toàn, bảo mật dữ liệu trong việc lưu trữ, kiểm soát hóa đơn, thuận tiện cho quá trình quản lý, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

=>> Xem chi tiết: Phần mềm hóa đơn điện tử MobiFone Invoice an toàn, bảo mật dữ liệu cho doanh nghiệp

Quy định xử lý hóa đơn điện tử bị xuất trùng và sai sót

Trường hợp hóa đơn có mã của cơ quan thuế hoặc cần điều chỉnh, thay thế thì người bán phải thông báo với cơ quan thuế về việc điều chỉnh từng hóa đơn lập sai hoặc điều chỉnh nhiều hóa đơn. Chấm dứt hoặc hủy bỏ dịch vụ cho Người bán nếu Người bán được lập hóa đơn trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ. Lúc này, bạn cần hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế.

Quy định gửi thiếu dữ liệu và cần điều chỉnh hóa đơn
Quy định gửi thiếu dữ liệu và cần điều chỉnh hóa đơn

Quy định gửi thiếu dữ liệu và cần điều chỉnh hóa đơn

Nếu số liệu hóa đơn trong bảng tổng hợp báo cáo cơ quan thuế gửi thiếu dữ liệu và cần điều chỉnh thì người bán phải lập bảng tổng hợp số liệu hóa đơn. Nếu có sai sót trong bản tổng hợp này, người bán sẽ gửi thông tin khiếu nại đã được sửa chữa. Việc bổ sung, điều chỉnh hóa đơn điện tử (bao gồm cả chứng từ khai thuế) đối với hóa đơn không hợp lệ phải được xử lý theo quy định của Luật Quản lý và thu thuế.

Giải pháp khắc phục khi xuất trùng hóa đơn điện tử

Hiện nay, dù đã được cơ quan Thuế nhắc nhở nhiều lần để tránh nhầm lẫn nhưng một số kế toán bất cẩn vẫn để việc xuất trùng hóa đơn điện tử tái diễn. Theo tình hình thực tế, đơn vị phát hành hóa đơn bị trùng cần tham khảo Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC về Quy định về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập được ban hành ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính. 

Thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo yêu cầu. Trường hợp đặc biệt, việc xử lý lập hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV. Phụ lục này ban hành kèm theo thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hóa đơn xuất trùng chưa gửi cho người mua

Trong trường hợp hóa đơn xuất trùng chưa gửi cho người mua, nếu kế toán phát hiện hóa đơn bị trùng hoặc sai thông tin có thể gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Hóa đơn xuất trùng đã gửi nhưng chưa giao hàng hóa

Trường hợp hóa đơn xuất trùng và giao hóa đơn cho người mua nhưng chưa thực hiện dịch vụ, chưa giao hàng hóa thì cần hủy bỏ. Điều kiện hủy bỏ là hóa đơn chưa được kê khai Thuế. Điều quan trọng là người mua và người bán cần ghi lại một liên của số hóa đơn đã truy xuất bị nhầm lẫn để lập biên bản thu hồi. 

Trong biên bản thu hồi hóa đơn phải nêu rõ lý do rút lại hóa đơn, đồng thời người bán phải gạch chéo các liên. Đồng thời, người bán sẽ giữ lại số hóa đơn đã lập sai và khi đó cần xuất lại hóa đơn mới theo quy định.

Xuất trùng hóa đơn điện tử đã gửi và đã giao hàng cho người mua thì xử lý thế nào?

Nếu sau khi đã lập hóa đơn và giao cho người mua, đã thực hiện dịch vụ, giao hàng hóa, hai bên đã khai thuế nhưng sau đó mới phát hiện ra sai sót, trùng lặp hóa đơn điện tử. 

Xuất trùng hóa đơn điện tử đã gửi và đã giao hàng cho người mua thì xử lý thế nào?
Xuất trùng hóa đơn điện tử đã gửi và đã giao hàng cho người mua thì xử lý thế nào?

Lúc này bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc văn bản thỏa thuận ghi rõ lỗi. Đồng thời, người bán phải xuất hóa đơn để sửa chữa sai sót. Hóa đơn này ghi rõ điều chỉnh số lượng hàng hóa, thuế GTGT của số hóa đơn, giá bán, ký hiệu. Người mua và người bán điều chỉnh doanh thu, thuế đầu vào, đầu ra trên cơ sở kê khai hóa đơn điều chỉnh. Lưu ý rằng hóa đơn điều chỉnh này không được có số âm.

Trên đây là bài chia sẻ về thông tin xuất trùng hóa đơn điện tử xử lý thế nào? Mỗi trường hợp hóa đơn điện tử bị sai xót hay xuất trùng khác nhau được xử lý khác nhau. Vì vậy, bạn hãy tham khảo các trường hợp trên để nắm rõ cách xử lý, khắc phục theo quy định. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ số này của MobiFone Invoice hay truy cập https://mobifone.store/ hoặc liên hệ hotline 1800 9090 để được tư vấn chi tiết.

Xem thêm: