Thuê bao Trả trước MobiFone

Gói cước 12CS

 • 1.050 phút + 30GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 30GB hàng tháng
 • Giá gói 1.080.000 đồng/14 tháng
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước 6CS

 • 1.050 phút + 30GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 30GB hàng tháng
 • Giá gói 540.000 đồng/7 tháng
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước 3CS

 • 1.050 phút + 30GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 30GB hàng tháng
 • Giá gói 270.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước CS

 • 1.050 phút + 30GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 30GB/30 ngày
 • Giá gói 90.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước C490

 • Gọi miễn phí + 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 400 phút trong nước + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 2GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 490.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước C390

 • Gọi miễn phí + 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 300 phút trong nước + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 2GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 390.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước C290

 • Gọi miễn phí + 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 200 phút trong nước + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 2GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 290.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước C190

 • Gọi miễn phí + 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 100 phút trong nước + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 2GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 190.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước C120N

 • Gọi miễn phí + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 50 phút trong nước + 120GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 20 phút. Hết 4GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 120.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường