Thuê bao Trả sau MobiFone

Gói cước MF799

 • 7.700 phút + 35GB
 • Ưu đãi Miễn phí 7.000 phút nội mạng + 700 phút trong nước + 35GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 35GB ngắt kết nối
 • Giá gói 799.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MF599

 • 5.600 phút + 25GB
 • Ưu đãi Miễn phí 5.000 phút nội mạng + 600 phút trong nước + 25GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 25GB ngắt kết nối
 • Giá gói 599.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MF499

 • 4.500 phút + 22GB
 • Ưu đãi Miễn phí 4.000 phút nội mạng + 500 phút trong nước + 22GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 22GB ngắt kết nối
 • Giá gói 499.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MF399

 • 3.400 phút + 17GB
 • Ưu đãi Miễn phí 3.000 phút nội mạng + 400 phút trong nước + 17GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 17GB ngắt kết nối
 • Giá gói 399.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MF299

 • 2.300 phút + 12GB
 • Ưu đãi Miễn phí 2.000 phút nội mạng + 300 phút trong nước + 12GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 12GB ngắt kết nối
 • Giá gói 299.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MF199

 • 1.660 phút + 9GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.500 phút nội mạng + 160 phút trong nước + 9GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 9GB ngắt kết nối
 • Giá gói 199.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MF149

 • 1.580 phút + 8GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.500 phút nội mạng + 80 phút trong nước + 8GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 8GB ngắt kết nối
 • Giá gói 149.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MF69

 • 1.000 phút
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng/30 ngày. Không giới hạn số phút/cuộc gọi
 • Giá gói 69.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước CL300

 • 3.300 phút + 5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 3.000 phút nội mạng + 300 phút trong nước + 5GB/31 ngày. Hết 5GB ngắt kết nối
 • Giá gói 300.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng