Thuê bao Trả sau MobiFone

Gói cước 6MF99

 • 1.040 phút + 5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 40 phút trong nước + 5GB hàng tháng. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 5GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 594.000 đồng/8 tháng
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước 12MF150

 • 1.200 phút + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 200 phút trong nước + 120GB hàng tháng. Không giới hạn số phút/cuộc gọi. Hết 4GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 1.800.000 đồng/12 tháng
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước 6MF150

 • 1.200 phút + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 200 phút trong nước + 120GB hàng tháng. Không giới hạn số phút/cuộc gọi. Hết 4GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 900.000 đồng/6 tháng
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước 2MF150

 • 1.200 phút + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 200 phút trong nước + 120GB hàng tháng. Không giới hạn số phút/cuộc gọi. Hết 4GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 300.000 đồng/2 tháng
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước ESave

 • 780 phút + 4GB
 • Ưu đãi Miễn phí 600 phút nội mạng + 180 phút trong nước + 4GB/31 ngày. Hết 4GB ngắt kết nối
 • Giá gói 110.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 24 tháng

Gói cước TQT_HQ1

 • Gọi miễn phí + 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 50 phút trong nước + 60 phút quốc tế + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 20 phút, 60 phút đến Hàn Quốc
 • Giá gói 150.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Tài xế Công nghệ

 • 1.800 phút + 15GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.500 phút nội mạng + 300 phút trong nước + 15GB/31 ngày. Hết 15GB tốc độ 1Kbps
 • Giá gói 200.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 24 tháng

Gói cước TQT_HQ2

 • Gọi miễn phí + 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 50 phút trong nước + 180 phút quốc tế + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 20 phút, 180 phút đến Hàn Quốc
 • Giá gói 300.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MF999

 • 11.000 phút + 45GB
 • Ưu đãi Miễn phí 10.000 phút nội mạng + 1.000 phút trong nước + 45GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 45GB ngắt kết nối
 • Giá gói 999.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng