Gói cước Trả trước Doanh nghiệp

Gói cước BK40

 • 1.500 phút
 • Ưu đãi Miễn phí 1.500 phút nội mạng/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút.
 • Giá gói 40.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước M79

 • 1.020 phút + 4GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 20 phút trong nước + 4GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 4GB ngắt kết nối
 • Giá gói 79.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước BK80

 • 1.500 phút + 2GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.500 phút nội mạng + 2GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 2GB ngắt kết nối
 • Giá gói 80.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường