Gói cước Data trả sau Doanh nghiệp

Gói cước MDTF510

 • 15GB
 • Ưu đãi Miễn phí 15GB/31 ngày. Hết 15GB tốc độ 32Kbps
 • Giá gói 510.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MDTF170

 • 5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 5GB/31 ngày. Hết 5GB tốc độ 32Kbps
 • Giá gói 170.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MDT120A

 • 61,5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 61,5GB/31 ngày. Hết 61,5GB tốc độ 32Kbps
 • Giá gói 120.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MDT20A

 • 100MB
 • Ưu đãi Miễn phí 100MB/30 ngày. Hết 100MB hạ băng thông 32/32 Kbps
 • Giá gói 20.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MDT135A

 • 3GB
 • Ưu đãi Miễn phí 3GB hàng tháng. Hết 3GB hạ băng thông 128/128 Kbps
 • Giá gói 135.000 đồng/6 tháng
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MDT250A

 • 4GB
 • Ưu đãi Miễn phí 4GB hàng tháng. Hết 4GB hạ băng thông 128/128 Kbps
 • Giá gói 250.000 đồng/12 tháng
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MDT10A

 • 50MB
 • Ưu đãi Miễn phí 50MB/31 ngày. Hết 50MB hạ băng thông 32/32 Kbps
 • Giá gói 10.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết không

Gói cước MDT5A

 • 35MB
 • Ưu đãi Miễn phí 35MB/31 ngày. Hết 35MB hạ băng thông 128/128 Kbps
 • Giá gói 5.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết không

Gói cước MDT3TM

 • 4GB
 • Ưu đãi Miễn phí 4GB hàng tháng. Hết 4GB hạ băng thông 128/128 Kbps
 • Giá gói 200.000 đồng/12 tháng
 • Cam kết 12 tháng