Gói cước Data trả sau Doanh nghiệp

Gói cước MDTF510

 • 15GB
 • Ưu đãi Miễn phí 15GB/31 ngày. Hết 15GB tốc độ 32Kbps
 • Giá gói 510.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MDTWF10

 • 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 120GB/31 ngày. Hết 120GB tốc độ 32Kbps
 • Giá gói 200.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MDT120D

 • 2GB
 • Ưu đãi Miễn phí 2GB/31 ngày. Hết 2GB tốc độ 32Kbps
 • Giá gói 120.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MDT150A

 • 150GB
 • Ưu đãi Miễn phí 150GB/31 ngày. Hết 150GB tốc độ 128Kbps
 • Giá gói 150.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MDT70A

 • 600MB
 • Ưu đãi Miễn phí 600MB/31 ngày. Hết 600MB tốc độ 32Kbps
 • Giá gói 70.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MDT25A

 • 150MB
 • Ưu đãi Miễn phí 150MB/31 ngày. Hết 150MB tốc độ 32Kbps
 • Giá gói 25.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MDT500D

 • 10GB
 • Ưu đãi Miễn phí 10GB/31 ngày. Hết 10GB tốc độ 32Kbps
 • Giá gói 500.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MDT200D

 • 4GB
 • Ưu đãi Miễn phí 4GB/31 ngày. Hết 4GB tốc độ 32Kbps
 • Giá gói 200.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MDT90D

 • 1GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1GB/31 ngày. Hết 1GB tốc độ 32Kbps
 • Giá gói 90.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 12 tháng