Gói cước CS21G

Gói cước CS21G3

  • 75GB
  • Ưu đãi Miễn phí 75GB hàng tháng. 2,5GB/ngày tốc độ cao/ngày, hết 2,5GB/ngày tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
  • Giá gói 59.000 đồng/3 tháng
  • Vượt gói 0 đồng