Gói cước 21G MobiFone

Gói cước 21G12

 • 75GB
 • Ưu đãi Miễn phí 75GB hàng tháng. 2,5GB/ngày tốc độ cao/ngày, hết 2,5GB/ngày tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
 • Giá gói 708.000 đồng/14 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 21G6

 • 75GB
 • Ưu đãi Miễn phí 75GB hàng tháng. 2,5GB/ngày tốc độ cao/ngày, hết 2,5GB/ngày tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
 • Giá gói 354.000 đồng/7 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước CS21G

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB/30 ngày. 2GB/ngày tốc độ cao/ngày, hết 2GB/ngày tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
 • Giá gói 0 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 21G3

 • 75GB
 • Ưu đãi Miễn phí 75GB hàng tháng. 2,5GB/ngày tốc độ cao/ngày, hết 2,5GB/ngày tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
 • Giá gói 177.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói 0 đồng