Giải pháp CNTT MobiFone

mSale – Giải pháp quản trị bán hàng

mSale

Giải pháp quản trị đội ngũ bán hàng và kênh phân phối.
AI Camera – Giải pháp camera nhận diện khuôn mặt, vật thể bằng AI

AI Camera

Giải pháp camera tự động nhận diện khuôn mặt, vật thể dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo.
MobiFone AI – Giải pháp chuyển đổi văn bản thành giọng nói

MobiFone AI

Giải pháp chuyển đổi văn bản thành giọng nói trí tuệ nhân tạo.
mSchool – Giải pháp quản lý, giám sát an ninh cho trường học

mSchool

Giải pháp quản lý, giám sát an ninh cho trường học.
Giải pháp nhắn tin MobiFone eOneSMS

eOneSMS

Giải pháp nhắn tin tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
MobiFone Voice Brandname – Giải pháp hiển thị thương hiệu cho cuộc gọi

Voice Brandname

Giải pháp hiển thị thương hiệu doanh nghiệp khi gọi ra cho khách hàng.
MobiFone SIP Trunk – Giải pháp tổng đài VoIP

MobiFone SIP Trunk

Giải pháp tổng đài trên nền VoIP có thể sử dụng điện thoại di động thay cho IP Phone.
Tổng đài ProConnect – Giải pháp tổng đài VoIP MobiFone

Tổng đài ProConnect

Giải pháp tổng đài trên nền VoIP có thể sử dụng điện thoại di động thay cho IP Phone.
SMS Brandname – Giải pháp nhắn tin thương hiệu MobiFone

SMS Brandname

Giải pháp tin nhắn thương hiệu cho doanh nghiệp.