Quy định của pháp luật về thông tin trên hóa đơn điện tử

Quy định của pháp luật về thông tin trên hóa đơn điện tử

Thông tin trên hóa đơn điện tử cần được nêu rõ ràng, minh bạch và chi tiết theo đúng quy định của pháp luật. Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính. 

Bên cạnh đó là sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương và sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị. Vì thế mà việc kiểm soát thông tin trên mỗi hóa đơn trước khi xuất và gửi cho khách hàng luôn được doanh nghiệp đặc biệt lưu tâm để tránh xảy ra sai sót.

Quy định của pháp luật về thông tin trên hóa đơn điện tử
Quy định của pháp luật về thông tin trên hóa đơn điện tử

Quy định của pháp luật về thông tin trên hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử với tư cách là một đối tượng điều chỉnh của pháp luật vậy nên thông tin trên hóa đơn điện tử cũng được các văn bản lập quy đề cập đến chi tiết. Thông tư 32 TT – BTC do bộ tài chính ban hành năm 2010 có đề cập đến vấn đề thông tin trên hóa đơn điện tử, cụ thể như sau:

– Thông tin trên hóa đơn điện tử phải có chữ ký số hóa đơn, ngày tháng năm và địa chỉ của doanh nghiệp tạo lập hóa đơn điện tử.

– Thông tin trên hóa đơn điện tử phải ghi rõ số lượng và giá thành các mặt hàng, dịch vụ mà doanh nghiệp bán ra thị trường.

– Hóa đơn điện tử phải đề cập đến các phương thức giao dịch và các vấn đề về truy xuất hóa đơn khác theo chỉ dẫn của cơ quan thuế.

Sử dụng hóa đơn điện tử đã đem đến cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích và sự thoaỉ mái. Tuy nhiên, việc sử dụng và vận hành hóa đơn điện tử có chút phức tạp khiến nhiều doanh nghiệp còn ái ngại việc thay thế hóa đơn giấy truyền thống.

=>> Xem chi tiết: Doanh nghiệp đừng để nước đến chân mới sử dụng hóa đơn điện tử

Thông tin trên hóa đơn điện tử bao gồm những gì?

Hóa đơn điện tử phải có thông tin về hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại thời điểm lập. Theo quy định tại Điều 3 Khoản 1 Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì nội dung của hóa đơn điện tử bao gồm các tiêu chí sau:

Thông tin trên hóa đơn điện tử bao gồm những gì?
Thông tin trên hóa đơn điện tử bao gồm những gì?

Tên, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn

Thông tin trên hóa đơn điện tử gồm tên hóa đơn là tên của từng loại hóa đơn hiển thị trên mỗi hóa đơn. Ví dụ: hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn mua hàng, vận chuyển điện tử.

– Ký hiệu mẫu số hóa đơn là các ký tự bao gồm các số tự nhiên, tức là các số tự nhiên 1, 2, 3, 4, để phản ánh loại hóa đơn.

+ Hóa đơn giá trị gia tăng là số 1

+ Hóa đơn bán hàng là số 2

+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển là số 3

+ Các loại vé, te, thẻ điện tử là số 4.

– Ký hiệu hóa đơn là bộ 06 ký tự gồm các chữ cái và số thể hiện Ký hiệu hóa đơn để phản ánh thông tin của hóa đơn. Loại hóa đơn có hoặc không có mã cơ quan thuế, Năm sử dụng được lập hóa đơn.

– Số hóa đơn là số sê-ri xuất hiện trên hóa đơn khi người bán xuất hóa đơn. Số hóa đơn được viết bằng chữ số Ả Rập, có tối đa 08 chữ số và là 99 999 999 kể từ ngày 01 tháng 01 hàng năm hoặc ngày sử dụng hóa đơn đến hết ngày 31 tháng 12.

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

Trên hóa đơn phải thể hiện tên, địa chỉ, đăng ký kinh doanh và đăng ký hoạt động kinh doanh của người bán theo đúng tên, địa chỉ, mã số thuế ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh và Giấy chứng nhận chi nhánh. Thông báo mã số thuế, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thông tin trên hóa đơn điện tử gồm tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

– Trường hợp người mua là doanh nghiệp có mã số thuế thì tên, địa chỉ, số đăng ký thuế của người mua trên hóa đơn phải khớp với Giấy chứng nhận đăng ký. Thông báo số đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Trường hợp người mua không có số đăng ký thuế thì thông tin trên hóa đơn điện tử không phải ghi số đăng ký của người mua. Trong một số trường hợp bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cụ thể cho người tiêu dùng cá nhân, hóa đơn không cần ghi tên và địa chỉ của người mua.

– Khi bán hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài vào Việt Nam, thông tin địa chỉ của người mua có thể được thay thế bằng thông tin về số hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch của khách hàng.

Thông tin trên hóa đơn điện tử gồm tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua
Thông tin trên hóa đơn điện tử gồm tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa

Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền chưa bao gồm thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tổng số tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất, tổng số tiền thuế GTGT, tổng số tiền thanh toán bao gồm cả thuế GTGT.

– Hóa đơn phải có tên sản phẩm, dịch vụ bằng tiếng Việt. Khi bán nhiều loại hàng hóa khác nhau, tên sản phẩm phải thể hiện chi tiết cho từng loại hàng hóa.

– Người bán phải bắt đầu từ tính chất, đặc tính của hàng hóa để xác định tên mặt hàng đã đăng ký trên hóa đơn theo đơn vị đo lường.

– Đơn vị tính được xác định theo từng dịch vụ và nội dung dịch vụ được cung cấp.

Như vậy, khi doanh nghiệp tiến hành triển khai hóa đơn điện tử cần chú ý đến các quy định pháp luật về thông tin trên hóa đơn điện tử sao cho hợp lý nhất. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ số này của MobiFone Invoice hay truy cập https://mobifone.store/ hoặc liên hệ hotline 1800 9090 để được tư vấn chi tiết.

Xem thêm: