mSale – Giải pháp quản trị bán hàng

mSale – Giải pháp quản trị bán hàng

I. GIỚI THIỆU:
msale là giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp quản lý công tác bán hàng, theo dõi dòng hàng, theo dõi công tác chăm sóc điểm bán.
• Lợi ích của dịch vụ:
– Đảm bảo lượng hàng dự trữ luôn phù hợp, ổn định theo kế hoạch
– Quan sát tổng thể điểm bán. Sắp xếp, trưng bày các sản phẩm hợp lý
– Quản lý, theo sát mọi hoạt động của các nhà phân phối
– Tăng hiệu quả quản lý đội ngũ nhân viên
• Đối tượng:
– Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối, bán lẻ có nhu cầu quản lý nhân viên, kênh phân phối và theo dõi dòng hàng của doanh nghiệp.


II. TÍNH NĂNG GIẢI PHÁP:
1. Kênh phân phối
• Cây phân phối: cấu hình loại thành viên của nhân viên
• Bản đồ kênh
• Lộ trình nhân viên: phân tuyến nhân viên trên bản đồ
2. Bán hàng
• Chỉ tiêu bán hàng
• Bán hàng trên kênh, ngoài kênh (serial và không serial)
• Nhật ký bán hàng
• Thu hồi hàng hóa
• Theo dõi hàng hóa (hàng nằm ở kho nào)
3. Quản lý kho hàng
• Hàng tồn: nhập hàng
• Hàng nhập
• Hàng xuất
4. Chăm sóc điểm bán hàng
• Kế hoạch chăm sóc
• Nhật ký chăm sóc
• Lịch sử ghé thăm
• Chăm sóc ĐBH
5. Báo cáo cấu hình, danh mục
• Dashboard
• Tổng hợp
• Chăm sóc: phát triển ĐBH, Đánh giá kế hoạch chăm sóc, Đánh giá tần suất
• Bán hàng: độ phủ hàng hóa; Doanh số thành viên, nhân viên
6. Quản lý doanh nghiệp (SaaS)
• Khai báo DN mới
• Khởi tạo dữ liệu và cấp tài khoản cho doanh nghiệp

Xem thêm:

Đăng ký giải pháp mSale