mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước Youtbe 30:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
800MB
10.000
1 ngày
1GB
50.000
30 ngày
3GB
100.000
30 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước Youtbe 30:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
5GB
50.000
30 ngày
124GB
50.000
tháng
5GB
50.000
30 ngày
450MB
50.000
30 ngày
1GB
50.000
30 ngày