Gói cước NCLASS MobiFone

Gói cước NCLASS MobiFone

Thông tin gói cước đang được cập nhật

Gói cước NCLASS

  • 1.270 phút + 77GB
  • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 250 phút trong nước + 20 phút quốc tế + 77GB/tháng
  • Giá gói 189.000 đồng/tháng
  • Cam kết 12 tháng
THÔNG TIN THÊM VỀ GÓI CƯỚC NCLASS:
Gói cước NCLASS chỉ áp dụng cho Khách hàng là Tổ chức/Doanh nghiệp
Thời gian CAM KẾT sử dụng: 12 tháng tháng
Cách hủy gia hạn: Soạn KGH˽NCLASS gửi 999
Cách kiểm tra dung lượng 3G / 4G / 5G MobiFone: Soạn KT˽ALL gửi 999

Xem thêm: Share
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước có tính năng tương tự:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.000 phútp + 2GB
49.000
31 ngày
1.060 phútp + 3GB
89.000
31 ngày
550 phútp + 3GB
100.000
31 ngày
300 phútp
100.000
tháng
950 phútp + 46GB
109.000
tháng
780 phútp + 4GB
110.000
31 ngày
1.100 phútp + 5GB
129.000
31 ngày
950 phútp + 4GB
150.000
31 ngày
1.270 phútp + 6GB
166.000
31 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.270 phútp + 6GB
166.000
31 ngày
1.400 phútp + 8GB
188.000
31 ngày
1.270 phútp + 77GB
189.000
tháng
1.250 phútp + 5GB
200.000
31 ngày
1.800 phútp + 15GB
200.000
31 ngày