Gói cước MDT_SE MobiFone

Gói cước MDT_SE MobiFone

Thông tin gói cước đang được cập nhật

Gói cước MDT_SE

  • 2 phút + 35MB
  • Ưu đãi Miễn phí 2 phút trong nước + 35MB/31 ngày. Hết 35MB tốc độ 128Kbps, giới hạn 20 phút gọi/tháng
  • Giá gói 10.000 đồng/31 ngày
  • Cam kết 12 tháng
THÔNG TIN THÊM VỀ GÓI CƯỚC MDT_SE:
Gói cước MDT_SE chỉ áp dụng cho Khách hàng là Tổ chức/Doanh nghiệp
Thời gian CAM KẾT sử dụng: 12 tháng tháng
Cách hủy gia hạn: Soạn KGH˽MDT_SE gửi 999
Cách kiểm tra dung lượng 3G / 4G / 5G MobiFone: Soạn KT˽ALL gửi 999

Xem thêm: Share
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước có tính năng tương tự:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
2 phútp + 35MB
10.000
31 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
35MB
5.000
31 ngày
50MB
10.000
31 ngày
2 phútp + 35MB
10.000
31 ngày
100MB
20.000
30 ngày