Gói cước MDT_5A MobiFone

Gói cước MDT_5A MobiFone

Thông tin gói cước đang được cập nhật

Gói cước MDT_5A

  • 35MB
  • Ưu đãi Miễn phí 35MB/31 ngày. Hết 35MB hạ băng thông 128/128 Kbps
  • Giá gói 5.000 đồng/31 ngày
  • Cam kết không
THÔNG TIN THÊM VỀ GÓI CƯỚC MDT_5A:
Gói cước MDT_5A chỉ áp dụng cho Khách hàng là Tổ chức/Doanh nghiệp
Cách hủy gia hạn: Soạn KGH˽MDT_5A gửi 999
Cách kiểm tra dung lượng 3G / 4G / 5G MobiFone: Soạn KT˽ALL gửi 999

Xem thêm: Share
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước có tính năng tương tự:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
35MB
5.000
31 ngày
50MB
10.000
31 ngày
100MB
20.000
30 ngày
150MB
25.000
31 ngày
450MB
50.000
31 ngày
600MB
70.000
31 ngày
1GB
90.000
31 ngày
61GB
120.000
31 ngày
2GB
120.000
31 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
35MB
5.000
31 ngày
50MB
10.000
31 ngày
2 phútp + 35MB
10.000
31 ngày