mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước có tính năng tương tự với gói cước Max10:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
100MB
10.000
tháng
500MB
20.000
tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước Max10:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
45GB
0
30 ngày
1GB
5.000
1 ngày
1,2GB
7.000
1 ngày
150MB
8.000
1 ngày
1,5GB
10.000
1 ngày
50MB
10.000
30 ngày
100MB
10.000
tháng
800MB
10.000
1 ngày
3GB
15.000
3 ngày