Gói cước CS21G3 MobiFone

Gói cước CS21G3 MobiFone

Gói cước CS21G3

  • 75GB
  • Ưu đãi Miễn phí 75GB hàng tháng. 2,5GB/ngày tốc độ cao/ngày, hết 2,5GB/ngày tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
  • Giá gói 59.000 đồng/3 tháng
  • Vượt gói 0 đồng
Xem thêm:
mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước CS21G3:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
60GB
0
30 ngày
75GB
59.000
3 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước CS21G3:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
5GB
50.000
30 ngày
124GB
50.000
tháng
75GB
50.000
30 ngày
5GB
50.000
30 ngày
450MB
50.000
30 ngày
1GB
50.000
30 ngày
60GB
59.000
30 ngày
75GB
59.000
3 tháng
3,8GB
70.000
30 ngày