Gói cước BCLASS MobiFone

Gói cước BCLASS MobiFone

Thông tin gói cước đang được cập nhật

Gói cước BCLASS

  • 3.900 phút + 186GB
  • Ưu đãi Miễn phí 3.000 phút nội mạng + 800 phút trong nước + 100 phút quốc tế + 186GB/tháng
  • Giá gói 469.000 đồng/tháng
  • Cam kết không
THÔNG TIN THÊM VỀ GÓI CƯỚC BCLASS:
Gói cước BCLASS chỉ áp dụng cho Khách hàng là Tổ chức/Doanh nghiệp
Cách hủy gia hạn: Soạn KGH˽BCLASS gửi 999
Cách kiểm tra dung lượng 3G / 4G / 5G MobiFone: Soạn KT˽ALL gửi 999

Xem thêm: Share
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước có tính năng tương tự:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.000 phútp + 2GB
49.000
31 ngày
1.060 phútp + 3GB
89.000
31 ngày
550 phútp + 3GB
100.000
31 ngày
300 phútp
100.000
tháng
950 phútp + 46GB
109.000
tháng
780 phútp + 4GB
110.000
31 ngày
1.100 phútp + 5GB
129.000
31 ngày
950 phútp + 4GB
150.000
31 ngày
1.270 phútp + 6GB
166.000
31 ngày
Các gói cước khác có mức giá tương đương:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
4.400 phútp + 20GB
429.000
31 ngày
4.500 phútp + 20GB
451.000
tháng
3.900 phútp + 186GB
469.000
tháng