mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước có tính năng tương tự với gói cước 6HD120:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
3,8GB
70.000
30 ngày
5,5GB
90.000
30 ngày
8,8GB
120.000
30 ngày
16,5GB
200.000
30 ngày
4GB
210.000
3 tháng
33GB
300.000
30 ngày
4,8GB
350.000
6 tháng
44GB
400.000
30 ngày
7GB
450.000
6 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước 6HD120:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
5GB
500.000
12 tháng
55GB
500.000
30 ngày
60GB
594.000
7 tháng
60GB
594.000
6 tháng
60GB
594.000
7 tháng
120GB
600.000
12 tháng
12GB
600.000
6 tháng
300GB
600.000
6 tháng