mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước 24G12:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
90GB
99.000
30 ngày
120GB
297.000
3 tháng
120GB
594.000
7 tháng
120GB
1.188.000
14 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước 24G12:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
60GB
1.188.000
12 tháng
60GB
1.188.000
14 tháng
120GB
1.188.000
14 tháng
12GB
1.200.000
12 tháng
300GB
1.200.000
12 tháng