mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước MobiFone có tính năng tương tự với gói cước 24G:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
90GB
99.000
30 ngày
120GB
297.000
3 tháng
120GB
594.000
7 tháng
120GB
1.188.000
14 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước 24G:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
30GB
90.000
30 ngày
5,5GB
90.000
30 ngày
5,5GB
90.000
30 ngày
5,5GB
90.000
30 ngày
90GB
99.000
30 ngày
60GB
99.000
30 ngày
60GB
99.000
30 ngày
3GB
100.000
30 ngày
300GB
100.000
30 ngày