mobifone-store-avatar
Hỗ trợ : Tổng đài MobiFone
Hotline : 18001090
Các gói cước có tính năng tương tự với gói cước 21G6:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
45GB
59.000
30 ngày
45GB
177.000
3 tháng
45GB
354.000
7 tháng
45GB
708.000
14 tháng
Các gói cước khác có mức giá tương đương với gói cước 21G6:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
4,8GB
350.000
6 tháng
45GB
354.000
7 tháng
44GB
400.000
30 ngày