Gói cước MobiFone

Gói cước 6CS

 • 1.050 phút + 30GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 30GB/tháng
 • Giá gói 540.000 đồng/7 tháng
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước 3CS

 • 1.050 phút + 30GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 30GB/tháng
 • Giá gói 270.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước CS

 • 1.050 phút + 30GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 30GB/30 ngày
 • Giá gói 90.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước CS21G3

 • 45GB
 • Ưu đãi Miễn phí 45GB/tháng. 1.5GB tốc độ cao/ngày, hết 1.5GB tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
 • Giá gói 59.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước CS21G

 • 45GB
 • Ưu đãi Miễn phí 45GB/30 ngày. 1.5GB tốc độ cao/ngày, hết 1.5GB tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
 • Giá gói 0 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước C490

 • Gọi miễn phí + 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 400 phút trong nước + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 2GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 490.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước C390

 • Gọi miễn phí + 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 300 phút trong nước + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 2GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 390.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước C290

 • Gọi miễn phí + 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 200 phút trong nước + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 2GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 290.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước C190

 • Gọi miễn phí + 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 100 phút trong nước + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 2GB/ngày ngắt kết nối
 • Giá gói 190.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường