Gói cước MobiFone

Gói cước C490

 • Gọi miễn phí + 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 400 phút trong nước + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 60GB ngắt kết nối
 • Giá gói 490.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước C390

 • Gọi miễn phí + 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 300 phút trong nước + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 60GB ngắt kết nối
 • Giá gói 390.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước C290

 • Gọi miễn phí + 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 200 phút trong nước + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 60GB ngắt kết nối
 • Giá gói 290.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước C190

 • Gọi miễn phí + 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 100 phút trong nước + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 10 phút. Hết 60GB ngắt kết nối
 • Giá gói 190.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước C120N

 • Gọi miễn phí + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 50 phút trong nước + 120GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi 20 phút. Hết 120GB ngắt kết nối
 • Giá gói 120.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước 3CV99

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB/tháng. Hết 60GB hạ băng thông 2Mbps
 • Giá gói 297.000 đồng/3 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 6CV99

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB/tháng. Hết 60GB hạ băng thông 2Mbps
 • Giá gói 594.000 đồng/6 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 9CV99

 • 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí 60GB/tháng. Hết 60GB hạ băng thông 2Mbps
 • Giá gói 891.000 đồng/9 tháng
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước 12CV119

 • 530 phút + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 500 phút nội mạng + 30 phút trong nước + 120GB/tháng. Hết 120GB hạ băng thông 2Mbps
 • Giá gói 1.428.000 đồng/12 tháng
 • Vượt gói 0 đồng