Giải pháp CNTT MobiFone

Tổng đài MobiFone mBiz360 – Giải pháp tổng đài và quản lý viễn thông

Tổng đài mBiz360

Giải pháp tổng đài di động và quản lý dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp.
Tổng đài tự động MobiFone – mAI Call Center

mAI Call Center

Giải pháp tổng đài tự động gọi ra theo kịch bản bằng trí tuệ nhân tạo, dễ dàng tích hợp vào các hệ thống.
mSchool – Giải pháp quản lý, giám sát an ninh cho trường học

mSchool

Giải pháp quản lý, giám sát an ninh cho trường học.
MobiFone AI – Giải pháp chuyển đổi văn bản thành giọng nói

MobiFone AI

Giải pháp chuyển đổi văn bản thành giọng nói trí tuệ nhân tạo.
AI Camera – Giải pháp camera nhận diện khuôn mặt, vật thể bằng AI

AI Camera

Giải pháp camera tự động nhận diện khuôn mặt, vật thể dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo.
mSale – Giải pháp quản trị bán hàng

mSale

Giải pháp quản trị đội ngũ bán hàng và kênh phân phối.
Giải pháp giám sát hành trình mTracker

mTracker

Giải pháp giám sát hành trình cho doanh nghiệp.
Phần mềm bán hàng MobiFone – mShop

mShop

Phần mềm kế toán và quản lý bán hàng tối ưu cho doanh nghiệp.
Giải pháp họp trực tuyến MobiFone Meeting

MobiFone Meeting

Giải pháp họp trực tuyến tiện lợi, có thể sử dụng trên nền website mà không cần cài đặt.