Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử đóng vai trò quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Hiện nay, vẫn còn nhiều bất cập bởi sự không đồng bộ giữa các ban, ngành kiểm tra… nên việc sử dụng hoá đơn điện tử vẫn còn nhiều bất cập. Việc lập báo cáo tình hình sử dụng giúp các doanh nghiệp hiểu rõ về những ưu, nhược điểm khi chuyển sang loại hình dịch vụ số này. 

Khi nào thì phải nộp báo cáo sử dụng hóa đơn? Trong trường hợp nào thì không cần gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn? Bạn đọc hãy cùng MobiFone Invoice giải mã mọi khúc mắc trên trong bài viết này.

Quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Ngày 01/7/2022 là thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc. từ đó nhiều đối tượng không cần phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Nếu yêu cầu phải phát hành hóa đơn điện tử theo quy định mới trước thời điểm trên cũng không phải nộp. Căn cứ Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC). Quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau.

 

Lấy hóa đơn điện tử MobiFone là điều nhiều doanh nghiệp cần thực hiện để việc quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử dễ dàng hơn. Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, mặc dù mọi thao tác đều được thực hiện trên phần mềm nhưng nhiều trường hợp kế toán vẫn cần lấy chứng từ hóa đơn điện tử để phục vụ cho nhiều công việc khác nhau.

=>> Xem chi tiết: Hướng dẫn lấy hóa đơn điện tử MobiFone nhanh chóng

 

Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Định kỳ hàng quý, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, kể cả số hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1 chậm nhất là ngày 30 tháng 4

Quý 2 chậm nhất là ngày 30 tháng 7, quý 2 chậm nhất là ngày 30 tháng 10, quý 4 chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm sau nộp (Phụ lục 3 Mẫu số 3.9 ban hành kèm theo thông báo này). Trường hợp trong kỳ không có hóa đơn nào được sử dụng thì trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, ghi số lượng hóa đơn đã sử dụng là 0 (= 0).

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng phải được nộp trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc 12 tháng kể từ ngày chuyển hóa đơn cho cơ quan thuế. 

Sau khi hết thời hạn nêu trên, cơ quan thuế kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế, thông báo cho doanh nghiệp chuyển sang chế độ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp cơ quan thuế không thông báo thì doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP và Thông tư số 78/2021 / TT-BTC (thay thế Nghị định số 119/2019 / NĐ-CP). Thông tư 68/2019 / TT-BTC) không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP như sau:

Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, cá nhân mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/HĐG) và bảng kê hóa đơn hiện hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thời hạn nộp báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp hàng quý, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo quý sử dụng hóa đơn. Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, người kinh doanh phải nộp báo cáo BC26/HĐG. Trong đó nêu rõ số lượng hóa đơn đã sử dụng bằng 0 (= 0) và không phải công bố.

Nếu hóa đơn trước đã sử dụng hết thì kê khai sử dụng của hóa đơn trước theo số dư không (0). Trong thời gian chưa mua, chưa sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh phải sử dụng hóa đơn riêng lẻ mà không cần báo cáo.

Lưu ý quan trọng

Khi doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, người kinh doanh chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn do cơ quan thuế khác trực tiếp quản lý thì phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và Bảng kê hoá đơn.

Kết luận, khi tổ chức kinh doanh thương mại đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2019 / NĐ-CP và Thông tư 68/2019 / TT-BTC (từ ngày 01/01/2019) được thay thế bởi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021 / TT-BTC) không yêu cầu phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trừ một số trường hợp quy định tại các phần trên.

Vừa rồi là thông tin chia sẻ về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử. Mong rằng các thông tin đã cung cấp có ích cho độc giả. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ số này của MobiFone Invoice hay truy cập https://mobifone.store/ hoặc liên hệ hotline 1800 9090 để được tư vấn chi tiết.

Xem thêm: